carassuys auratus tallinna loomaaed, 20. märts

carassuys auratus 
tallinna loomaaed, 20. märtsemmapärispea, 2. august

emma
pärispea, 2. august02:30 villem & paula 
04:30 hommik

kihelkonnamäng
pärispea, 17. juuni